En train

Gare de Matsuyama - Uchiko-Za

 • Gare de Matsuyama

 • Train express

  Environ 25 minutes

 • Gare d'Uchiko

 • A pied

  Environ 10 minutes

 • Uchiko-Za

En tramway

Gare de Matsuyama - Dogo Onsen

 • Gare de Matsuyama

 • A pied

  Environ 1 minute

 • Arrêt de tramway JR Matsuyama Ekimae

 • Tramway

  Environ 25 minutes

 • Arrêt de tramway Dogo Onsen

 • A quelques pas

 • Dogo Onsen

Gare de Matsuyama - Château de Matsuyama

 • Gare de Matsuyama

 • A pied

  Environ 1 minute

 • Arrêt de tramway JR Matsuyama Ekimae

 • Tramway

  Environ 10 minutes

 • Arrêt de tramway Okaido

 • A pied

  Environ 5 minutes

 • Château de Matsuyama