En train

Gare de Tokushima - Uzu-no-Michi

 • Gare de Tokushima

 • Train

  Environ 40 minutes

 • Gare de Naruto

 • Bus

  Environ 25 minutes

 • Parc de Naruto

 • A quelques pas

 • Uzu-no-Michi

Gare de Tokushima - Double pont en liane d'Oku-Iya

 • Gare de Tokushima

 • Train

  Environ 1h15

 • Gare d'Awa-Ikeda

 • Train

  Environ 15 minutes

 • Gare d'Oboke

 • Bus

  Environ 30 minutes

 • Arrêt de bus de Kazurabashi

 • A pied

  Environ 1 minute

 • Double pont en liane d'Oku-Iya

Gare de Tokushima - Temple Ryozenji

 • Gare de Tokushima

 • Train

  Environ 15 minutes

 • Gare de Bando

 • A pied

  Environ 10 minutes

 • Temple Ryozenji