By Rail

Takamatsu Station~Kotohira-gu Shrine

 • Takamatsu Station

 • Train

  Approx. 1 hour

 • Kotohira Station

 • On foot

  Approx. 10 minutes

 • Kotohira-gu Shrine

Takamatsu Station~Chichibugahama

 • Takamatsu Station

 • Rapid train

  Approx. 50 minutes

 • Takuma Station

 • Bus

  Approx. 20 minutes

 • Chichibugahama

By Ferry

Takamatsu Station~Naoshima

 • Takamatsu Station

 • On foot

  Approx. 10 minutes

 • Takamatsu Port

 • Ferry

  Approx. 1 hour

 • Naoshima